หน้าแรก สินค้าของเรา การสั่งซื้อ และการจัดส่ง ติดต่อเรา
 
   
 
   
 
ผลไม้สด
ผักสด
อาหารแช่แข็ง
เครื่องปรุงรส
พริกแกง
เครื่องปรุงรส Lobo
Lobo ของหวาน
เครื่องกระป๋อง
ผักกระป๋อง
ผลไม้กระป๋อง
แป้ง
น้ำตาล
ข้าว
หมวดเส้นก๋วยเตี๋ยว
บะหมึ่กึ่งสำเร็จรูป
ขนม
ขนมอบกรอบ
เครื่องดื่ม
อื่นๆ
   
   
 

ผลไม้บรรจุกระป๋อง

     
ลำใยกระป๋องอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF1)
ลำใยกระป๋องชาวเกาะ
(รหัสสินค้า : CF2)
เนื้อมะพร้าวอ่อนอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF3)
Aroy D longan in syrup ลำใยกระป๋องชาวเกาะ เนื้อมะพร้าวอ่อน ตราอร่อยดี
565 กรัม 565 กรัม 425 กรัม
ราคา : £2.00 ราคา : £2.00 ราคา : £1.95
     
     
     
     
มะม่วงกระป๋องอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF4)
เงาะกระป๋องอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF5)
ขนุนกระป๋องอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF6)
มะม่วงกระป๋องอร่อยดี เงาะในน้ำเชื่อมกระป๋องตราอร่อยดี ขนุนในน้ำเชื่อมกระป๋อง อร่อยดี
425 กรัม 565 กรัม 565 กรัม
ราคา : £1.50 ราคา : £2.30 ราคา : £2.00
     
     
     
     
ขนุนกระป๋องชาวเกาะ
(รหัสสินค้า : CF7)
ลิ้นจี่กระป๋องอร่อยดี
(รหัสสินค้า : CF8)
วุ้นมะพร้าวตราชาวเกาะ
(รหัสสินค้า : CF9)
ขนุนกระป๋องชาวเกาะ ลิ้นจี่กระป๋องอร่อยดี วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมตราชาวเกาะ
565 กรัม 565 กรัม 565 กรัม
ราคา : £2.00 ราคา : £2.00 ราคา : £1.65
     
     
     
     
เฉาก๊วยกระป๋อง
(รหัสสินค้า : CF10)
เม็ดบัวกระป๋อง
(รหัสสินค้า : CF11)
ลูกชิดกระป๋อง
(รหัสสินค้า : CF12)
     
540 กรัม 480 กรัม 620 กรัม
ราคา : £1.85 ราคา : £2.50 ราคา : £2.50
     
     
English Language ภาษาไทย